Fotovan de maand

zingendeblauwborst

De blauwborst (Luscinia svecica) is een zangvogel en is verwant aan de nachtegaal. In Nederland en in Vlaanderen komt de witgesterde blauwborst (L. s. cyanecula) voor.

Vanaf begin april gaan de blauwborst mannetjes zingen om hun territorium af te bakenen en om de vrouwtjes te imponeren.

Dit is dan ook precies de periode waarin ze goed te fotograferen zijn. Zodra ze een vrouwtje gevonden hebben, gaan ze namelijk nestelen en zijn ze veel moeilijker voor de lens te krijgen.

Op deze ochtend had ik het geluk dat het lang bewolkt bleef waardoor er mooi egaal licht was. Na aan tijdje wachten kwam dit mannetje omhoog in het riet en begon hij te zingen.

Christian Biemans